Nawigacja
Szukaj
Znaczniki
Odwiedziny
Ilość rejestracji:
Dzisiaj: 0
Wczoraj: 0
W sumie: 16
Ostatnio: Ozetjot

Serwis przeglądają:
Goście : 1
Użytkownicy : 0
W sumie: 1
Lista [Okno]
...***
Wenecja-Kursy instruktorskie
Strona główna Zaloguj się Kontakt

Kursy instruktorskie

Od czasu uzyskania patentu żeglarza jachtowego upłynęło już kilka lat, pływasz już samodzielnie, zdobywasz doświadczenie morskie i wyższe stopnie żeglarskie.
 Czas na następny krok – uzyskanie uprawnień Młodszego Instruktora Żeglarstwa lub Instruktora Żeglarstwa PZŻ.
  Dziwisz się? Pytasz czy się nadaję? Spróbuj !!!
 
Kurs na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ
 
Wymogi formalne:
- ukończenie 18 lat (co najmniej w dniu egzaminu)
- co najmniej średnie wykształcenie
- stopień żeglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wyższy stopień żeglarski
- zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczający do szkolenia, (teoria test + praktyka , egzamin pierwszego dnia kursu - w programie krótki kurs przygotowawczy)
- umiejętność pływania potwierdzona oświadczeniem własnym
Termin i miejsce
4 – 14 sierpnia 2010 baza żeglarska Wenecja nad jeziorem Ruda Woda
Zakwaterowanie i wyżywienie
Zakwaterowanie na jachtach kabinowych lub w namiotach, pełne wyżywienie
Koszt
kurs  instruktorski – 1300 zł
kurs przygotowawczy gratis , tylko zryczałtowana opłata za pobyt na bazie 32 zł/dzień
opłaty egzaminacyjna i za patent
 
 MIŻ  normalna  klubowa*  młodzieżowa**
 egzamin  200 140
100
 patent  170  120  85
 */ dotyczy osób fizycznych zrzeszonych w klubach i sekcjach żeglarskich będących członkami zwyczajnymi PZŻ z minimum rocznym stażem - zniżki nie mogą się kumulowa
**/ dotyczy młodzieży uczącej się do 26 roku życia (wymagana jest kopia dokumentu: np. legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej)  - zniżki nie mogą się kumulować

Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:
- prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
- pełnienia funkcji Członka KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia oraz Sekretarza KE na dowolny stopień,
  
Program szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ (ok. 90 godzin)
 
Część ogólna:
- wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki- wykład 8 godz.
- organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych- wykład 2 godz. ćwiczenia 2 godz.
- przepisy państwowe i związkowe PZŻ- wykład 2 godz.
Część specjalistyczna:
- zagadnienia ogólno-żeglarskie- wykład, seminarium 2 godz.
- metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych- ćwiczenia praktyczne 0,5 godz. x liczba uczestników
- teoria żeglowania- wykład i seminarium 4 godz.
- manewrowanie jachtem żaglowym- wykład i seminarium 3 godz.
- doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym- ćwiczenia praktyczne 18 godz.
- metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych- wykład 4 godz. ćwiczenia praktyczne 35 godz.
- bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego- wykład, seminarium 3 godz.
- organizacja i zasady prowadzenia egzaminu żeglarskiego- wykład 2 godz.
 
RAZEM GODZIN: zajęcia teoretyczne: 28 godz., ćwiczenia praktyczne: 55 godz. + 0,5 godz. razy liczba uczestników
Uwaga: Szkolenie praktyczne będzie prowadzone na jachtach typu slup o długości powyżej 5,5 m oraz na jachtach dwumasztowych w czasie ok. 1/3 całego czasu szkolenia.
 
Kurs na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ
 
Wymogi formalne:
- stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,
- stopień co najmniej sternika jachtowego
- stopień co najmniej sternika motorowodnego,
- udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii  z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 12 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).
Termin i miejsce
29 lipca – 8 sierpnia 2010 baza żeglarska Wenecja nad jeziorem Ruda Woda
Zakwaterowanie i wyżywienie
Zakwaterowanie na jachtach kabinowych lub w namiotach, pełne wyżywienie
Koszt
kurs  instruktorski – 1300 zł
opłaty egzaminacyjna i za patent
 
 IŻ  normalna  klubowa*  młodzieżowa**
 egzamin 250
170
125
 patent  230  160  115

*/ dotyczy osób fizycznych zrzeszonych w klubach i sekcjach żeglarskich będących członkami zwyczajnymi PZŻ z minimum rocznym stażem - zniżki nie mogą się kumulować
**/ dotyczy młodzieży uczącej się do 26 roku życia (wymagana jest kopia dokumentu: np. legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej)  - zniżki nie mogą się kumulować

Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:
- organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
- pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie  żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
- potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
- pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia żeglarskiego,
- pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopień MIŻ PZŻ i funkcji instruktora na kursach na stopień IŻ PZŻ,
- pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie MIŻ PZŻ i IŻ PZŻ, oraz pełnienia funkcji
Przewodniczącego KE na stopień MIŻ PZŻ.
 
Program szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ (ok. 80 godzin)
 
Część ogólna:
- wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki  i metodyki- wykład, seminarium, dyskusja 6 godz. + 0,5 godz. x liczba uczestników na seminarium z metod szkolenia
- przepisy i akty prawne z komentarzem dotyczące pracy  z dziećmi i młodzieżą w kulturze fizycznej oraz organizacji zajęć z zakresu sportów wodnych- wykład 2 godz.
Część specjalistyczna:
- zagadnienia ogólno-żeglarskie- wykład, seminarium 2 godz.
- teoria żeglowania i manewrowania jachtem żaglowym- wykład, seminarium 4 godz.
- teoria manewrowania jachtem na silniku- wykład, seminarium 2godz.
- doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym- ćwiczenia praktyczne 0,5 godz. na osobę
- metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych- ćwiczenia praktyczne 3 godz. na osobę
- organizacja szkolenia żeglarskiego- wykład 4 godz. ćwiczenia praktyczne 1 godz. na osobę
- organizacja i prowadzenie egzaminów żeglarskich- wykład 4 godz.
- bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego- wykład, seminarium 2 godz. ćwiczenia praktyczne 4 godz.
- zasady planowania, finansowania i rozliczenia kursu żeglarskiego - kosztorys, podatki, ZUS i przepisy prawne itp.- wykład 4 godz.
 
RAZEM GODZIN: zajęcia teoretyczne 30 godz., ćwiczenia praktyczne: 4 godz. + 5 godz. x liczba uczestników.
 
Wpłaty:
- zaliczka 100 zł bezzwłocznie po rejestracji
- pozostała kwotę wg. indywidualnie ustalonego kalendarza wpłat
- opłaty egzaminacyjne płatne Komisji Egzaminacyjnej PZŻ bezpośrednio przed egzaminem
 
UWAGA !!!
Opłatę za kurs można obniżyć uczestnicząc w programie wsparcia dla uczestników kursów  poprzez:
- pracę jako instruktor podczas szkolenia na stopień żeglarza jachtowego, od 3 do 24 lipca 2010 r. (tylko dla posiadających MIŻ)
- pracę jako instruktor – praktykant podczas szkolenia podstawowego ( nie kończącego się uzyskaniem patentu) , od 3 do 24 lipca 2010 r. oraz szkolenia weekendowe maj i czerwiec
- pracę jako sternik podczas jednego z rejsów organizowanych przez bazę „Wenecja”, od 3 do 17 lipca i  od 17  do 31 lipca Kanał Elbląski
- inne indywidualnie uzgodnione formy współpracy
 
 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
 
Gdyby pojawiły się pytania, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego i/lub telefonicznie:
 
Szef Bazy - phm. Tadeusz Szaman Kubicki, tel. 502 587 210
e-mail: tadek[et]hot.pl, wenecja[et]harc.net.pl
KWŻ Bazy - hm. Sławomir Kuba Dylewski,
e-mail: wenecja[et]harc.net.pl 
Hufiec ZHP Łódź-Polesie  Łódź, ul. Olimpijska 9
e-mail: lodzpolesie[et]zhp.plhttp://lodzpolesie.zhp.pl 
Karty kwalifikacyjne można odebrać biurze hufca w poniedziałek i czwartek w godzinach 12.oo-20.oo oraz wtorek, środę i czwartek w godzinach 10.oo-16.oo.

Zobacz także
Ostatnie niusy
Zagłosuj na nas
Powered by XOOPS 2.x.x © 2008-2009 HarcNetPL TeaM© . Aktualny PageRank strony wenecja.harc.net.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO